Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "PREMIUM+"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego "PREMIUM+" jest firma GELARO Kowalczyk Robert.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym "PREMIUM+" określone przez organizatora.
 3. Przystępując do programu lojalnościowego "PREMIUM+" uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.gekopolska.pl
 5. Program lojalnościowy obowiązuje wyłącznie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.gekopolska.pl

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator - firma GELARO Kowalczyk Robert z siedzibą pod adresem ul. Krańcowa 8, 97-500 Radomsko, NIP: 7722277720, REGON: 1007181548 wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu.

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpiła do programu i zaakceptowała Regulamin.

Obrót - wartość zakupów dokonanych przez Uczestnika w Sklepie internetowym od momentu zarejestrowania Konta Uczestnika.

Rabat bezpośredni - procentowe pomniejszenie w koszyku Sklepu internetowego ceny za zakupy zgodnie z regulaminem. 

Konto Uczestnika - indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

§ 3 Przyznawanie punktów

 1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów w Sklepie internetowym.
 2. Standardowy przelicznik punktów określa się następująco:
  • 1 pkt = 1 zł
 3. Punkty są rejestrowane po zrealizowaniu każdego zakupu.
 4. Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Uczestników dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2017 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl